Bestuur v.v. Westerwolde weer compleet

Maandagavond 19 september werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de v.v. Westerwolde gehouden. De vergadering vond plaats in de kantine van de vereniging en werd redelijk goed door hoofdzakelijk seniorleden bezocht. Naast de verschillende verslagen stond uiteraard ook de bestuursverkiezing op de agenda. Na enige tijd incompleet te zijn geweest, zijn de zittende bestuursleden er gelukkig in geslaagd de ontstane vacatures in te vullen. Hoewel Michel Buls al enige tijd meedraaide in het bestuur, werd hij deze avond officieel gekozen. Hij vertegenwoordigt binnen het hoofdbestuur de jeugdcommissie van de SJO WVC. Als nieuwe secretaris werd Andrea Drenth naar voren geschoven; zij volgt Gavin Vos op. Ook werd er in de persoon van Fedde Kuiper een nieuwe wedstrijdsecretaris voor de seniorenafdeling gevonden. Bovengenoemde personen completeren dus het hoofdbestuur van de vereniging, waarin verder nog Jan Hebers (voorzitter), Wim Eelsing (werd in de vergadering benoemd tot penningmeester), Erik Geukes en Hendrik Beikes zitting hebben. Na deze verkiezing werd aftredend penningmeester Reiny van Hateren hartelijk bedankt voor het beheer van de financiën binnen de vereniging gedurende de afgelopen jaren.

Ondanks een klein verlies op de jaarrekening, vooral ontstaan door de viering van het 60-jarig jubileum, kan worden gesteld dat de v.v. Westerwolde op dit moment een goed draaiende vereniging is met voldoende liquide middelen. Een gestaag groeiende jeugdafdeling, waarin de meisjes een steeds prominentere plaats gaan innemen, geeft aan dat het ook op voetbalgebied in Vlagtwedde nog steeds de goede kant opgaat. De privatisering van een aantal zaken binnen de vereniging met de daaraan gekoppelde zelfwerkzaamheid kan bijdragen aan het verhogen van het sportieve voetbalniveau binnen de vereniging, het dorp Vlagtwedde en omliggende dorpen. Ook de commissiestructuur binnen de vereniging werpt steeds meer haar vruchten af. Aan het nieuwe bestuur de taak dit alles goed te stroomlijnen en er voor te zorgen dat alle leden zich ook in de toekomst thuis voelen bij deze mooie club in Vlagtwedde.

@VVWesterwolde op Twitter

vv Westerwolde
Met trots afgelopen zondag onze nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd. #BijThijs #vvWesterwolde #sponsorschap @ Sportpa… https://t.co/A0FbD3S8BD
vv Westerwolde
Denkt u er vanaf #maandag ook weer om? De #scholen zijn weer begonnen! @ Sportpark De Barlage, VLAGTWEDDE https://t.co/TBMIkRgUU6
Follow vv Westerwolde on Twitter

Sponsoren